Sinopsis Program Diploma

Program ini memberi pengetahuan dan kemahiran praktikal yang diperlukan untuk menjalankan tugas- tugas perakaunan.

Program merangkumi pembelajaran luas asas-asas bidang perakaunan termasuk amalan perakaunan yang mengambil kira suasana teknologi baru seperti perakaunan digital dan online reporting, serta perakaunan Islamik.

Keistimewaan pembelajaran perakaunan di KDH ialah pendekatan pembelajaran berasaskan nilai dan berhikmah berdasarkan Falsafah Pendidikan al-Hikmah.

Hasil Pembelajaran Program (Programme Outcome)

 1. Mempunyai pengetahuan asas perakaunan untuk mengenalpasti, mengklasifikasi, merekod, mengkategori dan melaporkan transaksi ekonomi.
 2. Menyediakan penyataan kewangan berdasarkan perakaunan yang diluluskan untuk organisasi.
 3. Menyediakan maklumat kewangan dan bukan kewangan bagi membantu pengurusan dalam membuat keputusan.
 4. Menyediakan laporan cukai untuk individu dan organisasi.
 5. Mengaudit entiti perniagaan dan bukan perniagaan.
 6. Mentafsir maklumat kewangan dan bukan kewangan untuk penilaian organisasi.
 7. Mengaplikasi pengetahuan melalui saranan dan penyelesaian isu-isu perakaunan
 8. Merancang pengurusan kewangan dan mengaplikasi pengetahuan perakaunan dalam kehidupan.

Kerjaya

 1. Penolong Pegawai di sektor awam
 2. Penolong Akauntan
 3. Penolong Auditor
 4. Pembantu Perunding Kewangan Korporat
 5. Pembantu Pegawai Kredit,
 6. Pembantu Perunding Cukai,
 7. Pembantu Perunding Zakat
 8. Usahawan

Laluan Menyambung Pengajian

 1. UIAM
 2. UKM
 3. UPSI
 4. UPM
 5. USIM
 6. Griffith College, Dublin Ireland

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan 3 Kepujian/ Kredit termasuk salah satu mata pelajaran berikut:
Matematik/Prinsip Akaun/Perdagangan/Ekonomi Asas atau setaraf dengannya.

Wajib MQA

 • Pengajian Malaysia – Kredit: 3

Major

 • Pengantar Perakaunan – Kredit: 3
 • Mikroekonomi – Kredit: 3
 • Makroekonomi – Kredit: 3
 • Perakaunan Kewangan I – Kredit: 3
 • Perakaunan Kewangan II – Kredit: 3
 • Perakaunan Kewangan III- Kredit: 3
 • Perakaunan Kewangan IV – Kredit: 3
 • Perakaunan Kos – Kredit: 3
 • Matematik Perniagaan – Kredit: 3
 • Introduction to Finance – Kredit: 3
 • Perakaunan Pengurusan – Kredit: 3
 • Percukaian – Kredit: 3
 • Pengauditan – Kredit: 3
 • Sistem Maklumat Perakaunan – Kredit: 3
 • Teori dan Amalan Perakaunan – Kredit: 3
 • Business Law – Kredit: 3
 • Personal Finance – Kredit: 3
 • Introduction to Statistics – Kredit: 3

Wajib Kolej

 • Fiqh Islami – Kredit: 3
 • Peradaban Islam – Kredit: 3
 • Pengantar Pengurusan – Kredit: 3
 • Metodologi Penyelidikan – Kredit: 3
 • Projek Akhir/Latihan Industri – Kredit: 3
 • Ko-Kurikulum/Usrah – Kredit: 1

Bahasa

 • Bahasa Arab I – Kredit: 2
 • Bahasa Arab II – Kredit: 2
 • English Level I – Kredit: 2
 • English Level II – Kredit: 2
 • English Level III – Kredit: 2
 • English Level IV – Kredit: 2

Elektif

 • Subjek Pilihan- Kredit: 3

JUMLAH KESELURUHAN: 91 KREDIT

Skip to content